Vandskader

Specialister i håndtering af vandskader
Vandskadehåndtering
Specialister i vandskade håndtering
Vanskadehåndtering
Vandskadehåndtering og efterfølgende affugtning
Vi håndterer vandskader
Vandskadespecialister
Vi afdækker efter vandskade
Vandskadespecialister
LH Skadeservice er specialister i skadeshåndtering

Vi har mere end 20 års erfaring med begrænsning af vandskader og efterfølgende affugtning.


Er uheldet ude og du bliver ramt af vandskade, oversvømmelse eller fugtskader, så står vi klar til at yde professionel hjælp 24 timer i døgnet, 365 dage om året.


Vi er specialiseret i alle former for skadesbegrænsende arbejde, herunder også vandskader. Det betyder, at du altid kan kontakte vores specialister via den døgnbemandede vagtcentral på tlf. 72 72 72 72

Fremgangsmåde ved vandskader


.   Vi sørger for omgående skadestop.


.   Vi leder vandet sikkert og korrekt væk, således at der ikke opstår yderligere skade.


.   Vi fjerner indbo for at minimere skaderne.


.   Vi fjerner tæpper, vægbeklædning og løse gulve, der holder på fugten.


.   Vi opskærer gipsvægge og fjerner skadet og fugtigt isoleringsmateriale.


.   Vi hjemtager indbo, løsøre og tæpper for at vurdere pris/kvalitet i forhold til erstatning.


.   Vi igangsætter korrekt affugtning.Hvis vand- eller fugtskaden er sket, står vi klar med akut hjælp inden for eksempelvis:


.   Fugtmåling/omfangsbestemmelse.


.   Lækagesporing.


.   Risikovurdering.


.   Optimal affugtning.


.   Dokumentation for fugtstatus ved afslutning og indsats.


.   Rådgivning om forebyggelse af skader (nybyggeri, renovering m.v.).


.   Affugtning.

Eksempler på- og opgaver i forbindelse med vandskade


.  Vandskade i forbindelse med skybrud.


.  Vandskade i forbindelse med brand.


.  Opsamling af vand.


.  Korrosionsbeskyttelse.


.  Opsætning af affugter.


.  Fugtmålinger.


.  Fugtrapporter.


.  Rengøring efter vandskade.


.  Desinficering efter vandskade.


.  Nedpakning og flytning af indbo.


.  Rengøring af indbo.


.  Koordinering i forbindelse med skadesudbedring.

Fremgangsmåde ved vandskader, Vi sørger for at begrænse skaden, vi fjerner vand, vi sikrer, og hjemtager nødvendigt inventar (indbo & løsøre), vi desinficerer de berørte områder, vi opstiller og påbegynder affugtning i de berørte områder, vi rengør de berørte områder, vi afdækker de berørte områder, hvis nødvendigt.

Bekæmpelse af vandskader er en tillidssag. Med os får du en professionel leverandør med fokus på både kortsigtede, langsigtede og sikrede resultater.


Vand og fugt kan gøre stor skade på bygning og indbo


Derfor er det vigtigt at få standset vandskaden hurtigst muligt og iværksat den rigtige indsats fra starten. Med professionel hjælp begrænses følgeskader og afkorter skadesforløbet. Den samlede omkostning for udbedring af vandskaden bliver ofte også mindre.


Vi er specialister i opsugning af vand, efterfølgende rengøring og affugtning samt desinficering efter urent vand. Mange vandskader medfører indtrængning af kloakvand eller andet urent vand. Det urene vand kan indeholde kolibakterier og en lang række andre bakterier, der er farlige for helbredet. Derfor bør du undgå selv at håndtere oprydning efter en vandskade, hvor der kan være indtrængen af urent vand. En del forsikringsselskaber kræver også, at et professionelt firma skal håndtere vandskaden.

Se vores animationsfilm omkring håndtering af vandskader på vores Youtube kanal - klik på nedenstående billede.

Se vores animationsfilm omkring håndtering af vandskader på vores Youtube kanal

Indbo & løsøre opbevaring


Vi begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader.


Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed hos os, indtil forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb.


Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet kan også være en løsning i nogle situationer.

Vi begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader.

Afdækning med henblik på at undgå følgeskader.


.   Afdækning efter vandskade


.   Afdækning efter brand


.   Afdækning efter stormskader


.   Afdækning efter indbrud – f.eks.:

    Afdækning af vinduer og døre efter indbrud.

    Afdækning af tage efter stormskader.

    Afdækning af hele bygninger.

    Fjernelse af bygningsdele.

    Sikring af indbo.

    Butiksruder.

Vi tilbyder alle typer for afdækning, med henblik på at undgå følgeskader

Afdækningen udføres af dygtige fagfolk med fokus på sikkerhed og kvalitet.


Vi har døgnvagt og kan levere akut afdækning efter indbrud, storm, brand og kan hurtigt og effektivt sørge for, at bygninger afdækkes og sikres. På denne måde sikres mod følgeskader på personer eller materiel. Det er vigtigt, at bygningen bliver sikret hurtigst muligt for at undgå yderlige skader og situationen forværres.

Vi har stor erfaring inden for vandskader


Har du fået en vandskade? Så kontakt LH Skadeservice med det samme og helst inden skaden udvikler sig.

Vi tilbyder professionel skadeservice og har hovedkontor i Rødovre og afdelinger i Sorø, Kolding og Ribe - så det tager ikke lang tid før vi er hos dig og kan begrænse og udbedre skaden.


Vi løser både små og store opgaver, uanset om det er en fugtskade, brandskade, stormskade eller anden type skade.


Vi har den rette viden til at finde den mest optimale løsning for dig hver gang, og hjælper med alt fra reparation til total genopbygning.

Kereby
Boligexperten
Ejendomsselskabet JP Basse
Egedal Anlæg & Ejendomsservice
Pack Tech

Vi er klar til at hjælpe dig med dine skader og begrænsningen af disse.


"Med LH Skadeservice som leverandør, er du i trygge hænder fra start til slut"

Hos LH Skadeservice står vi klar 24/7, til at assistere dig i forbindelse med en akut skade. Vi sørger for, at du og din ejendom er i trygge hænder fra start til slut, og vi er altid hos dig indenfor max 1 time og oftest før, så vi hurtigt kan hjælpe med at forhindre følgeskader.

Kontakt os

LH Skadeservice yder døgnservice på telefon 72727272

DØGNVAGT

72 72 72 72

Administration

42 45 44 46

LH Skadeservice har hovedkontor i Rødovre, og underafdelinger i Sorø, Kolding og Ribe