Vandskader

Vandskade og efterfølgende fugt kan gøre stor skade på bygning og indbo
Derfor er det vigtigt at få standset vandskaden hurtigst muligt og iværksat den rigtige indsats fra starten. Med professionel hjælp begrænses følgeskader og afkorter skadesforløbet. Den samlede omkostning for udbedring af vandskaden bliver ofte også mindre.


Vi er specialister i opsugning af vand, efterfølgende rengøring og affugtning samt desinficering efter urent vand. Mange vandskader medfører indtrængning af kloakvand eller andet urent vand. Det urene vand kan indeholde kolibakterier og en lang række andre bakterier, der er farlige for helbredet. Derfor bør du undgå selv at håndtere oprydning efter en vandskade, hvor der kan være indtrængen af urent vand. En del forsikringsselskaber kræver også, at et professionelt firma skal håndtere vandskaden.


Vi begrænser skaderne på dit indbo og opmagasinerer løsøre i nødvendigt omfang for at undgå yderligere skader.


Alle effekter opbevares med største omhu og sikkerhed hos os, indtil forsikringsselskabet giver grønt lys for det videre forløb. Muligheden for at rengøre løsøre på skadestedet kan også være en løsning i nogle situationer.


Vi yder akut hjælp ved vandskade
✔   Skadestop


✔   Leder vandet sikkert og korrekt væk, således at det ikke gør yderligere skade på bygning eller naboejendomme.


✔   Vi fjerner indbo for at minimere skaderne.


✔   Vi fjerner tæpper, vægbeklædning og løse gulve, der holder på fugten.


✔   Vi opskærer gipsvægge og fjerner skadet og fugtigt isoleringsmateriale.


✔   Vi hjemtager måske indboet – men det er ikke os der vurdere pris/kvalitet  til erstatning – det er forsikringsselskaberne.


✔   Vi igangsætter korrekt affugtning.


Bekæmpelse af vandskadet er en tillidssag. Med os får du en professionel leverandør med fokus på både kortsigtede, langsigtede og sikrede resultater.

Vil du i kontakt med os, så ring, eller udfyld nedenstående kontaktformular

DØGNVAGT 72 72 72 72

 
 
 
 
 

Vi har stor erfaring inden for skadeservice


Har du fået en skade i hjemmet? Så kontakt LH Skadeservice med det samme, og helst inden skaden udvikler sig.


Vi tilbyder professionel skadeservice, og holder til i Rødovre og Sorø, så det tager ikke lang tid før vi er hos dig, og kan begrænse og udbedre skaden.


Vi er et kompetent skadeservicefirma med stor erfaring indenfor faget, og vi har hjulpet mange tilfredse kunder.


Vi løser både små og store opgaver, uanset om det er en fugtskade, brandskade, stormskade eller anden type skade.


Vi har den rette viden til at finde den mest optimale løsning for dig hver gang, og hjælper med alt fra reparation til total genopbygning.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud


Du kan altid regne med os, og vi leverer altid resultater af høj kvalitet til en god og konkurrencedygtig pris.


Har du en opgave, du ønsker, at vi skal løse for dig, så kontakt os, så vender vi tilbage hurtigst muligt med et uforpligtende tilbud til dig.


AKUT SKADE / DØGNVAGT:    72 72 72 72


Ikke akutte skader:
Telefon: 42 45 44 46
Email: ep@lhskadeservice.dk


Vi er klar til at hjælpe dig med dine skader og begrænsningen af disse.

Metode til påvisning af fugtindhold  Vi anvender pålidelige og skånsomme metoder til at foretage fugtmålinger. Det er blandt andet metoder som ”veje-/ tørre- fugtmålinger” og ”hug-prøver”.  Alle målinger samles til slut i en rapport, som vi bruger til at give dig den bedste rådgivning om, hvordan du kan komme fugtskader til livs i dit hjem.
Fremgangsmåde ved vandskader, Vi sørger for at begrænse skaden, vi fjerner vand, vi sikrer, og hjemtager nødvendigt inventar (indbo & løsøre), vi desinficerer de berørte områder, vi opstiller og påbegynder affugtning i de berørte områder, vi rengør de berørte områder, vi afdækker de berørte områder, hvis nødvendigt.