Rengøring & sanering

Lugtskade og lugtsanering
LH Skadeservice er specialister i skadeshåndtering
Lugtskade og lugtsanering
Lugtskade og lugtsanering
Lugtskade og lugtsanering
Lugtskade og lugtsanering
Vi er afdækningsspecialister efter skader

Vi har mere end 20 års erfaring med rengøring og sanering efter skader.


Er uheldet ude, står vi klar til at yde professionel hjælp 24 timer i døgnet, 365 dage om året.


Rengøring og sanering samt desinficering efter skade


Som noget særligt tilbyder vi også hjælp til rengøring og renovering.


Vi er kvalificerede til at udføre rengørings- og renoveringsopgaver på:


.   Løsøre.


.   Inventar.


.   Elektronisk udstyr.


.   Bygninger.Hos LH Skadeservice afsluttes hver rengøringsopgave med komplet desinficering, så du kan undgå en potentiel smitte via eksempelvis kloakvand.

Rengøring og sanering samt desinficering efter skade Som noget særligt tilbyder vi også hjælp til rengøring og renovering.

Vi kan behandle opståede sodskader med indgående viden og erfaring, således at overfladerne rengøres mest effektivt og lugtgener fjernes hurtigst muligt.


Udførelsen sker med anvendelse af specielle bæredygtige materialer og miljøvenlig kemi.


Vi rydder op og gør rent, når en brand har hærget


LH Skadeservice klarer hele processen fra første afsikring af bygningen, til den afsluttende lugtsanering. Vi har døgnvagt og akuttjeneste, og kan normalt være hos jer indenfor 60 minutter.


Sodskaderne håndteres med professionalisme, således at overfladerne rengøres mest effektivt og lugtgener fjernes hurtigst muligt. Dette udføres via vores specielle klimavenlige materialer og miljørigtig kemi, som effektivt klarer opgaven med omsorg for vores omgivelser.


Lugtskade og lugtsanering


Vi er specialister i lugtsanering og vi fjerner dårlig lugt overalt.


Vi vurderer hver situation individuelt i forhold til skadesomfang, inventar og bygningens konstruktion, så du kan være sikker på at få den bedste og mest optimale rengøring og lugtsanering, hvis du har haft brand-, sod- eller vandskade. Vi råder over forskellige lugtsaneringsmetoder og gør blandt andet brug af særlige ozon-rum, som gør det muligt at fjerne sodlugt op til 100%.

Nogle af vore services efter skader


.   Rengøring efter sodskade.


.   Rengøring af bygning og indbo.


.   Korrosionsbeskyttelse.


.   Røgsanering.


.   Opsætning af affugter.


.   Lugtsanering af skadestedet.


.   Lugtsanering af indbo.


.   Nedpakning og flytning af indbo.

LH Skadeservice klarer hele processen fra første afsikring af bygningen, til den afsluttende lugtsanering. Vi har døgnvagt og akuttjeneste, og kan normalt være hos jer indenfor 60 minutter.

Lugtskade og lugtsanering


En lugtskade kan forfølge dig, din husstand, din ejendom eller dine medarbejdere på arbejdspladsen i mange år, hvis den ikke håndteres rigtigt og professionelt.


Vi er specialister i lugtsanering og vi fjerner dårlig lugt overalt lige fra hjemmet, sommerhuset, kælderen, bilen eller båden.


Lugtskader opstår ofte i forbindelse med vandskade og især brandskader og sodskader, hvor røgudviklingen fra skadelige stoffer sætter sig i fibre omkring os. Vi tilbyder at håndtere lugtproblemer ved hjælp af moderne teknologi og en omfattende knowhow, som stammer fra vores store erfaring med opgaver omkring lugtskader.


Når vi skal bekæmpe lugtskader, udfører vi lugtsanering med professionelt og godkendt udstyr, som nænsomt beskytter de eksisterende materialer mod yderligere ødelæggelse.


Ved brand- og vandskader har vi mulighed for at anvende forskellige lugtsaneringsmetoder – alt efter bygningens konstruktion, inventaret og skadens omfang.Vi kan lugtsanere for eksempelvis:
.  Røg og sod.


.  Skimmel.


.  Forrådnelse.


.  Krydderilugt.


.  Fækalier og kloakskader.


.  Olie og opløsningsmidler.Desinficering efter vandskade


Hvis der har været kloakvand i kælderen, er det ikke nok bare at fjerne vandet igen. Vi kan hjælpe med den vigtige rengøring efter kloakvand og vandskade.

Når kloakvandet er pumpet eller suget væk fra kælderen, er der stadig sundhedsfarlige bakterier tilbage i rummet.


Der skal altid desinficeres i et rum, hvor der har været kloakvand. Vi er specialister i krævende rengøringsopgaver og desinficering. Opgaverne kræver specialuddannet personale og de korrekte kemi- og rengøringsmidler.


I tilfælde af vandskader med indtrængende kloakvand, er det vigtigt at undgå kontakt med spildevandet, da kontakten kan medføre smitsomme sygdomme som eksempelvis Hepatitis A (leverbetændelse). Vi sikrer altid, at der desinficeres efter endt rengøring, for at undgå en potentiel spredning af smitte.


Eksempler på følgeskadeindsats efter en række forskellige skader:


.  Desinficering efter angreb af skimmelsvamp.
.  Desinficering af kældre.
.  Desinficering efter kloakvand i kælder/vandskade.
.  Desinficering efter brandskade.
.  Desinficering som led i bekæmpelse af lugtproblemer.


På skadestedet udføres desinficering af erfarne og professionelle medarbejdere, som kender de fleste bygningstyper. Medarbejderne benytter deres erfaring, til at foretage en dybdegående og effektiv desinficering, der i sidste ende medvirker til at indgå følgeskader.

Desinficering er vigtigt som forebyggelse af forskellige bakteriebårne sygdomme.


Opståede lugtgener efter vandskade


Hvis skaden indebærer lugtgener fra f.eks. kloakvand, kan det være nødvendigt med en lugtsanering. En lugtsanering er en hurtig og effektiv måde at slippe af med den ubehagelige lugt.


Vi sikrer et rent og sikkert hjem


Når selve desinfektionsarbejde er afsluttet, fortages de afsluttende prøver for at sikre, at alle skadelige bakterier er væk, og dette er din sikkerhed for, at rummet igen er sikre og behagelige at opholde sig i.


Social rengøring, rengøring og tømning af dødsbo


Når et dødsbo skal ryddes, stilles der særlige krav til diskretion - tillid, respekt og effektivitet.


LH Skadeservice foretager alle former for social rengøring, saneringer og rydninger for boligselskaber, foreninger, private og kommuner. Med solid erfaring på området, styrer vi hele opgaven, lige fra tilbudsgivning, leje af containermateriel, vurdering af diverse affald og effekter og disses beskaffenhed og efterbehandling, m.v.


Vi er en kompetent partner og en professionel leverandør, som har ekspertise og erfaring, og frem for alt, rydder vi dødsboet hurtigt og til den aftalte tid.


Vores erfaring og integritet gør, at et dødsbos behandles effektivt, hurtigt og med præcis afrapportering til de efterladte, som derefter selv, eller evt. via advokat kan benytte inventarlisten og skifte boet.


Vi rykker hurtigt ud og sørger for:


.   Tillidsfuldt og trygt samarbejde med boet og de efterladte.


.   Indeksering af indbo, samt evt. sortering af affald og bortkørsel.


.   Total rydning af dødsboet, ned til skruer og søm og de mindste småting.


.   Fjernelse af tæpper, renovering af gulve osv.


.   Maling af vægge, lofter, træværk osv. Via vores søsterselskab LH Malerservice.


.   Reparation og renovering af div. Fejl og mangler, via vores søsterselskab LH Træbyg, LH Malerservice samt udvalgte eksterne samarbejdspartnere - vi tilbyder
    VVS, el, tømrer, murer m.fl.


.   Grundig rengøring af dødsboet, så det kan afleveres til udlejer, sælges eller lign.


.   Flytning eller opbevaring af indbo.

Afdækning med henblik på at undgå følgeskader.


.   Afdækning efter vandskade


.   Afdækning efter brand


.   Afdækning efter stormskader


.   Afdækning efter indbrud – f.eks.:

    Afdækning af vinduer og døre efter indbrud.

    Afdækning af tage efter stormskader.

    Afdækning af hele bygninger.

    Fjernelse af bygningsdele.

    Sikring af indbo.

    Butiksruder.

Vi tilbyder alle typer for afdækning, med henblik på at undgå følgeskader

Afdækningen udføres af dygtige fagfolk med fokus på sikkerhed og kvalitet.


Vi har døgnvagt og kan levere akut afdækning efter indbrud, storm, brand, og kan hurtigt og effektivt sørge for, at bygninger afdækkes og sikres. På denne måde sikres mod følgeskader på personer eller materiel. Det er vigtigt, at bygningen bliver sikret hurtigst muligt for at undgå yderlige skader og situationen forværres.

Vi har stor erfaring inden for rengøring og sanering efter skader


Har du fået en skade? Så kontakt LH Skadeservice med det samme og helst inden skaden udvikler sig.


Vi tilbyder professionel skadeservice og har hovedkontor i Rødovre og afdelinger i Sorø, Kolding og Ribe - så det tager ikke lang tid før vi er hos dig, og kan begrænse og udbedre skaden.


Vi løser både små og store opgaver, uanset om det er en fugtskade, brandskade, stormskade eller anden type skade.


Vi har den rette viden til at finde den mest optimale løsning for dig hver gang og hjælper med alt fra reparation til total genopbygning.

Kereby
Boligexperten
Ejendomsselskabet JP Basse
Egedal Anlæg & Ejendomsservice
Pack Tech

Vi er klar til at hjælpe dig med dine skader og begrænsningen af disse.


"Med LH Skadeservice som leverandør, er du i trygge hænder fra start til slut"

Hos LH Skadeservice står vi klar 24/7, til at assistere dig i forbindelse med en akut skade. Vi sørger for, at du og din ejendom er i trygge hænder fra start til slut, og vi er altid hos dig indenfor max 1 time og oftest før, så vi hurtigt kan hjælpe med at forhindre følgeskader.

Kontakt os

LH Skadeservice yder døgnservice på telefon 72727272

DØGNVAGT

72 72 72 72

Administration

42 45 44 46

LH Skadeservice har hovedkontor i Rødovre, og underafdelinger i Sorø, Kolding og Ribe
 
 
 
 
Rødovre
Sorø
Kolding
Ribe
Administrationen