Hvem er LH Skadeservice?

Hvem er vi?
LH Skadeservice er din kompetente samarbejdspartner når det kommer til skadebegrænsning, og efterfølgende håndtering. Lige fra start og frem til overlevering.


Vi har hovedkontor i Rødovre og afdelinger i Sorø, Kolding og Ribe.

LH Skadeservice, er en del af LH Gruppen Danmark


LH Gruppen Danmark leverer hoved- og fagentreprise, skadeservice, tømreropgaver, malerservice og sikringsløsninger for blandt andet forsikringsselskaber, ejendomsselskaber, erhvervsejendomme og offentlige bygherrer.


LH Gruppen Danmark består i dag af LH Malerservice, LH Træbyg, LH Skadeservice, LH Miljø og Graffitirens, LH Tagdækning, LH Droneinspektion og BeSafe sikringspartner


Ens for alle er kvalitet, ordentlighed, og gode forhold for de ansatte, samt service i særklasse.


Derudover har LH Gruppen Danmark nøje udvalgte underleverandører og arbejder kun sammen med virksomheder som lever op til de samme krav, som LH Gruppen Danmark selv lever op til.


Vi har fagligt stærke teams, der er specialiseret hver især i deres faggrupper, og vi er vant til at arbejde sammen på tværs af fagene.

LH Gruppen Danmark leverer hoved- og fagentreprise, skadeservice, tømreropgaver, malerservice og sikringsløsninger for blandt andet forsikringsselskaber, ejendomsselskaber, erhvervsejendomme og offentlige bygherrer.

LH Skadeservice

LH Miljø & Graffitirens

LH Træbyg 

LH Malerservice

LH Tagdækning

LH Droneinspektion 

BeSafe Sikringspartner

Vores mission, vision og kerneværdier

MISSION


Vores mission, er at servicere og levere bedst mulige og mest optimale løsninger uanset faggruppe, og med afsæt i kvalitet, punktlighed og samtidig i tæt dialog og samarbejde med vores kunder.


At have personale der yder en ekstra indsats ud fra eget ønske, og ud fra følelsen af tilfredshed i den givne opgave – og altid i tæt, åben og ærlig dialog.


Vi vil også være kendt som en professionelt drevet virksomhed, der er førende på sit felt, og som styrker og udvikler vore fagområder.

VISION


Vi vil være den førende, og mest konkurrencedygtige virksomhed uanset faggruppe, der samtidig skaber værdi for vores kunder. Dette ved at have respekt for os selv, for andre, for diversiteten, for fremtiden, og at være den foretrukne virksomhedskunde, den foretrukne arbejdsgiver og den foretrukne leverandør af deres produkter.

KERNEVÆRDIER


Vi baserer vores rådgivning og ydelser på kompetence, og har bred faglig og specialiseret viden. Vi ved ud fra erfaring og kompetence, hvad den bedste løsning er, og vi kender vores kunder og kollegaer, og ved hvad hinanden står for.


Vi har højt branchekendskab, uanset faggruppe, vi har personlige kompetencer og stærke relationer, og baseret på kompetence gør vi en positiv forskel og sikrer de bedste løsninger for vores kunder og personale.


Vi tror på bæredygtige relationer på tværs af kunder, omverden, medarbejdere og ledelse, og vi har en kultur, hvor vi med nærvær, dialog og positiv energi driver hinanden til at yde vores bedste.


Vi er tilgængelige og dedikerede samarbejdspartnere, vi lytter til vores kunder og møder dem der, hvor de er. Og ved at give det bedste af os selv, skaber vi effektive løsninger, og vores kunder oplever tryghed i samarbejdet.

Vil du i kontakt med os, så ring, eller udfyld nedenstående kontaktformular

DØGNVAGT

72 72 72 72

Administration

42 45 44 46